Е-mail адреси на съответната факултетна канцелария

 Факултет „Електротехника и електроника“

Завеждащ административна служба:

инж. Цветанка Илиева Тодорова

 

ел. поща: todorova@tugab.bg 

 

тел.: 066 827 216

Инспектор:

Силвия Христова Денчева

 

ел. поща: sisid@tugab.bg

Факултет „Машиностроене и уредостроене“

Завеждащ административна служба:

инж. Петя Йорданова Янкова 

 

ел. поща: petya@tugab.bg 

 

тел.: 066 827 236

Инспектор:

Люба Миткова Джонова

 

ел. поща: djonova_75@abv.bg

Факултет „Стопански“

Завеждащ административна служба:

Ивелина Дянкова Дончева 

 

ел. поща: idoncheva@tugab.bg

 

тел.: 066 827 515