Покана за Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ+

 

Programme ErasmusУниверситетски център за международни и национални програми и проекти при Технически университет – Габрово организира провеждане на Еразъм + Информационен ден.

Датата на събитието е 7 ноември 2018 г. от 14.00 часа.

Мястото на провеждане – Конферентна зала на Университетска библиотека.

Програмата на Информационния ден включва:

Презентация на програма ЕРАЗЪМ+ : дейности, насърчавани и подкрепяни от програмата; значение и ползи от образователната мобилност; резултати от изпълнението на проекти на ТУ - Габрово за Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни по програма Еразъм+ по ключова дейност “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование”.

Среща със студенти от ТУ – Габрово, участвали в проекти по програма ЕРАЗЪМ+, които ще споделят впечатления и опит от пребиваването си в чуждестранните университети-партньори.

В откритата дискусия ще бъдат обсъдени практическите аспекти: условия и възможности за реализиране на краткосрочно обучение (за един или два семестъра) в чуждестранен университет или провеждане на стаж по специалността (за период от 2 до 12 месеца) във фирма, предприятие или висше училище в партниращите по програма Еразъм+ страни; академично признаване на резултатите от мобилността; финансова подкрепа на престоя по време на мобилността; срокове и необходими документи за кандидатстване в чуждестранните университети и фирми.

Всички заинтересовани са поканени да присъстват!