Награди на БАИТ за преподаватели и студенти за 2017 г.

Награди на БАИТ за преподаватели и студенти за 2017 г.

за значим принос в развитието на информационните и комуникационни технологии

Преподавателите и студентите от ТУ-Габрово могат да кандидатстват в две от категориите на наградите на БАИТ – Образователна награда и Младежка награда.

Образователната награда има за цел да отличи личности/екипи, създаващи кадри за ИКТ индустрията и/или иновации в образованието, в рамките на 2017 г. Категорията е отворена за частни и държавни образователни институции и инициативи.

В категорията „Младежка награда“ могат да участват студенти и ученици, самостоятелно или в екип, които се обучават в българско учебно заведение и имат осъществен проект в сферата на ИКТ, в рамките на 2017 г.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония през м. февруари 2018 г.

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 15 януари 2018 г.

Регистрационната форма и регламентът на конкурса могат да бъдат открити на следния сайт: https://bait-awards.bg/pages/Registration/