Документална изложба "Личности и събития от историята на габровския хумор"

От 05.07. до 28.07. 2017 г. в Университетската библиотека ще гостува документалната изложба "Личности и събития от историята на габровския хумор"   на музей "Дом   на хумора и сатирата". Тя представя моменти от културната история на Габрово, времето, през което местният фолклорен хумор се утвърждава като национално богатство, карнавалът ни се възражда и развива и Домът на хумора и сатирата се изгражда, а името на нашия град се вписва сред водещите градове на световната смехова култура. Включен е богат документален и снимков материал от архива на Дома, от Държавен архив - Габрово, Регионалната библиотека и частни лица. Изложбата е частично финансирана от Министерството на културата.