Архив на проект "Студентски стипендии"

Архив зимен семестър на 2015/2016 учебна година

 1. Съобщение
 2. График
 3. Указания
 4. Студенти, класирани за стипендия за успех за зимен семестър на учебната 2015/2016 г.
 5. Студенти, класирани за специална стипендия за зимен семестър на учебната 2015/2016 г.
 6. Съобщение за преведени стипендии

Архив летен семестър на 2014/2015 учебна година

 1. Съобщение
 2. График
 3. Указания
 4. СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
 5. СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
 6. Съобщение за преведени стипендии

Архив зимен семестър на 2014/2015 учебна година

 1. Съобщение
 2. График
 3. Указания
 4. СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
 5. СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
 6. Съобщение за приведени стипендии

 

Архив летен семестър на 2013/2014 учебна година

 1. Съобщение за преведени стипендии по Проект "Студентски стипендии"
 2. Класиране за стипендии за успех и специални стипендии за летен семестър на учебната 2013/2014 година по Проект BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии" за летен семестър 2013-2014
 3. Съобщение
 4. График
 5. Указания

Архив зимен семестър на 2013/2014 учебна година

 1. Съобщение към студентите за стартиране на кампанията
 2. График за кампанията
 3. Инструкция
 4. Указания
 5. Списъци с одобрени студенти за стипендия за успех и за специална стипендия
 6. Съобщение за студентите, класирани по проект "Студентски стипендии".

Архив за летен сем. на 2012/2013 г.

 1. Класирани за стипендия по успех и класирани за специална стипендия за летен сем. на 2012/2013 г. по програма "Студентски стипендии и награди"
 2. График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2012/2013 г.
 3. Стартиране на летен сем. 2012/2013 г по Проект "Студентски стипендии"
 4. Инструкция.
 5. Указания

Архив зимен семестър на 2012/2013 учебна година

 1. Съобщение за студентски стипендии
 2. Съобщение за стартиране на кампанията.
 3. График на кампанията за зимен семестър на 2012/2013 учебна година.
 4. Указания.