Архив на проект "Студентски стипендии-фаза 1"

Архив зимен семестър на 2017/2018 учебна година

 1. Съобщение за старт на кампанията
 2. Правила за стипендии за специални постижения
 3. Указания за кандидатстване на студенти
 4. График
 5. Списъци на класирани студенти: по успех, за специални постижения
 6. Съобщение за преведени стипендии

Архив летен семестър на 2016/2017 учебна година

 1. Съобщение
 2. Правила
 3. График
 4. Указания
 5. Списъци на класирани студенти: по успех, за специални постижения
 6. Съобщение за преведени стипендии

Архив зимен семестър на 2016/2017 учебна година 

 1. Съобщение
 2. Правила
 3. График
 4. Указания
 5. Списъци на класирани студенти: по успех, за специални постижения
 6. Съобщение за преведени стипендии

Архив летен семестър на 2015/2016 учебна година

 1. Съобщение
 2. Правила
 3. График
 4. Указания
 5. Списъци на класирани студенти: Студенти, класирани за стипендия за специални постижения за летен семестър на учебната 2015/2016 година, Студенти, класирани за стипедия за успех за летен семестър на учебната 2015/2016 година
 6. Съобщение за преведени стипендии