ПОКАНА ЗА ЕДНОСЕДМИЧЕН КУРС В ГЕРМАНИЯ

Едноседмичен курс за студенти от инженерни специалности в Университета за приложни науки – Франкфурт, Германия

Уважаеми студенти,

Университетът за приложни науки – Франкфурт, Германия организира едноседмичен курс за студенти от инженерните специалности. Курсът обхваща лекции, социални и културни мероприятия. Нощувките и храната са покрити. Студентите трябва да заплатят единствено пътните си разходи и такса от 50 евро. За повече информация вижте тук.