Кампания стипендии по ПМС № 90/2000 г. за зимен семестър на 2022/2023 учебна година

1. График на кампанията

2. Правила за стипендии

3. Искане-декларация за кандидатстване за стипендия

4. Декларация, че майката не е студентка /при подаване на документи от студент-баща на дете до 6г. възраст/

5. Декларация за липса на доходи /при безработни/

6. Заповед

7. Списъци на подалите документи за стипендии - НЕ Е КЛAСИРАНЕ!

8. Съобщение за липсващи документи