Откриване на 2020/2021 академична година

opening2020 2021


Академичното ръководство на Технически университет-Габрово кани всички свои студенти, преподаватели, служители и приятели на официално откриване на новата учебна 2020/2021 година, което ще се състои на 14 Септември 2020 г. (Понеделник) от 10:00 часа в Корпус 1 (сграда Интеграл) - централен вход.

След тържествената церемония, следва посрещане на новите студенти по катедри и специалности от 10:30 ч. в следните зали (ако сте първокурсник, обърнете внимание на следващите редове):

       КАТЕДРА

СПЕЦИАЛНОСТ

ЗАЛА

 АИУТ

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи (АРКУС)

3410

Електроника

Промишлена и автомобилна електроника (ПАЕ)

2311

ЕСЕО

Електроенергетика и електрообзавеждане (ЕЕ)

2603

 

КСТ

Компютърни системи и технологии (КСТ)

3311

Софтуерно и компютърно инженерство (СКИ)

КТТ

Комуникационни технологии и киберсигурност (КТКС)

2210

ОЕЕ

Техническа безопасност (ТБ)

1209

МУ

Мехатроника

2414

 

МТТ

Компютърни технологии в машиностроенето (КТМ)

1422

Технология на материалите и материалознание (ТММ)

ИДТТ

Компютърен дизайн (КД)

2501

ЕТ

Индустриални, топлинни и газови системи (ИТГС)

1300

Мениджмънт

Индустриален мениджмънт (ИМ)

1111

Стопанско управление (СУ)

ССН

Социални дейности (СД)

1244