onLine - плащане

 

Технически университет-Габрово предлага на своите студенти, възможност за заплащане на семестриалната такса onLine.
zadochno 1140x390

Този начин на заплащане на семестриалната такса е бърз, удобен и без заплащане на допълнителни такси за обслужване. Заплащането се извършва чрез дебитна или кредитна карта след регистрация  на съответния студент, в която се посочва специалността, курса на обучение и факултетния номер. Заплатената сума се верифицира от Технически университет-Габрово в рамките на 1 работен ден, чрез което се ограничават възможностите за грешки, а студентът може да проследи целият процес в своят профил.

За записване за академичната 2020/2021 година студентите от II, III и IV курс в редовна и задочна форма на обучение - ОКС „Бакалавър“ се изисква Именник, документ за платена семестриална такса и декларация за здравно осигуряване /която се изисква само за студентите от редовна форма на обучение, до навършване на 26 годишна възраст/. Съответните документи се изпращат на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария.
 

 

 

„Oнлайн магазина“ на ТУ-Габрово се намира на адрес: https://vpos.tugab.bg