Международна дейност

Международната дейност на университета се осъществява от Университетския център за международни програми и проекти (УЦМПП). Техническият университет поддържа активни контакти със седемнадесет висши училища от единадесет страни.

 

Партньори на Техническия университет по програма ЕРАЗМУС са:

Двустранни партньорства по ЕРАЗЪМ" на ТУ Габрово по програма "СОКРАТ