Научно-изследователска дейност

Научно-изследователската дейност в Tехнически университет - Габрово  подпомага обучението на студентите и докторантите и се осъществява в следните основни лаборатории, центрове и програми:

 

 • Икономика;

 • Текстил;

 • Оптимално проектиране на механични конструкции и оптимизация на машиностроителните материали;

 • Механика;

 • Автоматизирано конструиране и технологии на финомеханични елементи  и уреди;

 • Динамика на машините;

 • Заваръчни, възстановителни, електротехноло-гични и термични обработки;

 • Инструментална екипировка;

 • Машиностроителни конструкции и механизми;

 • Комуникационна техника;

 • Задвижваща и управляваща техника;

 • Мултимедийна техника;

 • Българо-германски институт по управление на качеството;

 • Microsoft оторизирана лаборатория;

 • Cisko академия.