Такси за кандидатстване и обучение - платена форма - ОКС "Магистър"

Учебна 2023-2024 г.

І. Такса за участие в кандидатстудентска кампания за учебната 2023-2024 г. - 50 лв.

ІІ. Семестриални такси за обучение за учебната 2023/2024 г.:

Шифър

Професионално направление, специалност

Редовна форма на обучение

Задочна форма на обучение

Дистанционна форма на обучение

3.4

Социални дейности

     
 

Социални дейности

1181

677

-

 

Социална работа и европейски политики

1181

677

677

3.7

Администрация и управление

     
 

Стопанско управление

924

558

558

 

Публична администрация

924

558

-

5.1

Машинно инженерство

     
 

Компютърни технологии в машиностроенето

1773

891

-

 

Мехатроника

1773

891

-

 

Машиностроене и уредостроене

1773

891

-

 

Текстилна техника и технологии

1773

891

-

 

Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника

1773

891

-

 

Хидравлична и пневматична техника

1773

891

-

 

Вентилационна и климатична техника

1773

891

-

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

     
 

Автоматика, информационна и управляваща техника

1741,50

880,50

-

 

Електроенергетика и електрообзавеждане

1741,50

880,50

-

 

Електроника

1741,50

880,50

-

 

Автомобилна електроника

1741,50

880,50

-

 

Оптоелектроника и лазерна техника

1741,50

880,50

-

5.3

Комуникационна и компютърна техника 

     
 

Комуникационна техника и технологии

1657,50

852,50

-

 

Компютърни системи и технологии

1657,50

852,50

-

 

Софтуерно и компютърно инженерство

1657,50

852,50

 

5.6

Материали и материалознание

     
 

Технология на материалите и материалознание

1647

849

 

-

 

Повърхностно обработване на инженерни материали (Surface Engineering)

1647

849

 

5.13

Общо инженерство

     
 

Индустриален мениджмънт

1794

898

 
 

Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията

1794

898

-

 

Мениджмънт на индустриалното предприятие

1794

898

-

 

Компютърен дизайн в индустрията

1794

898

-

 

Индустриално инженерство

1794

898

-

 

Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти

1794

898

-

 

Техника и технологии за опазване на околната среда

1794

898

-

 

Опазване на околната среда и устойчиво развитие

1794

898

-

 

Безопасност на труда

1794

898

-