Календарен график за приемане на магистри

за приемане на студенти в Технически университет Габрово

за образователно-квалификационна степен “магистър”

за учебната 2023-2024 г.

 Сесия

Видове дейности

Срокове

първа сесия

1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

до 28.07.2023 г.     (12:00 часа) 

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет "Електротехника и електроника"

- за спец. от факултет "Машиностроене и уредостроене"

- за спец. от факултет „Стопански”

 

 

31.07.2023 г.

31.07.2023 г.

31.07.2023 г.

 

3

Записване на приетите за обучение студенти:

- по държавна поръчка *

- в платена форма на обучение

 

31.07. и 01.08.2023 г.

02 и 03.08.2023 г.

втора сесия

1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

до 29.09.2023 г. (12:00 часа) 

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет "Електротехника и електроника"

- за спец. от факултет "Машиностроене и уредостроене"

- за спец. от факултет „Стопански”

 

 

02.10.2023 г.

02.10.2023 г.

02.10.2023 г.

 

3

Записване на приетите за обучение студенти:

- по държавна поръчка

- в платена форма на обучение

 

02 и 03.10.2023 г.

04 и 05.10.2023 г.

 

* - за попълване на 50% от местата за прием по държавна поръчка (за завършили ОКС „бакалавър“ по същата, аналогична или преименувана специалност) в съответното професионално направление в рамките на капацитета на професионалното направление.