Кандидатстване за ОКС „магистър“

Кандидатстването за ОКС „магистър“ за учебната 2023-2024 г. става съгласно Календарен график:

на място в Технически университет – Габрово

online