Такси за кандидатстване и обучение - платена форма - ОКС "Бакалавър"

Учебна 2023-2024 г.

І. Такси за кандидатстване за учебната 2023-2024 г. - 50 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.

Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 50 лв.

ІІ. Семестриални такси за обучение за учебната 2023/2024 г.:

 

Шифър

Професионално направление, специалност

Редовна форма на обучение

Задочна форма на обучение

3.4

Социални дейности

   
 

Социални дейности

1146

642

3.7

Администрация и управление

 

 

 

Стопанско управление

914

548

 

Публична администрация

-

548

5.1

Машинно инженерство

   
 

Компютърни технологии в машиностроенето

1738

856

 

Мехатроника

1738

856

 

Индустриални топлинни и газови системи

1738

856

 

Дизайн, техника и технологии в текстила

1738

856

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

   
 

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи

1706,5

845,5

 

Електроенергетика и електрообзавеждане

1706,5

845,5

 

Промишлена и автомобилна електроника

1706,5

845,5

5.3

Комуникационна и компютърна техника 

   
 

Комуникационни технологии и киберсигурност

1622,5

817,5

 

Компютърни системи и технологии

1622,5

817,5

 

Софтуерно и компютърно инженерство

1622,5

Няма задочна форма на обучение

5.6

Материали и материалознание

 
 

Технология на материалите и материалознание

1612

814

5.13

Общо инженерство

   
 

Индустриален мениджмънт

1759

863

 

Компютърен дизайн

1759

Няма задочна форма на обучение

 

Техническа безопасност

1759

Няма задочна форма на обучение