Такси за кандидатстване и обучение - държавна поръчка - ОКС "Бакалавър"

Учебна 2023-2024 г.

І. Такси за кандидатстване за учебната 2023 - 2024 г. - 50 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.

Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит - 50 лв.

ІІ. Семестриални такси за обучение за учебната 2023 - 2024 г.: 

 

Шифър

Професионално направление, специалност

Редовна форма на обучение

Задочна форма на обучение

3.4

Социални дейности

   
 

Социални дейности

375

Няма обучение по държавна поръчка

3.7

Администрация и управление

 

 

 

Стопанско управление

350

Няма обучение по държавна поръчка

5.1

Машинно инженерство

   
 

Компютърни технологии в машиностроенето

400

400

 

Мехатроника

400

400

 

Индустриални топлинни и газови системи

400

400

 

Дизайн, техника и технологии в текстила

400

400

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

   
 

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи

400

400

 

Електроенергетика и електрообзавеждане

400

400

 

Промишлена и автомобилна електроника

400

400

5.3

Комуникационна и компютърна техника 

   
 

Комуникационни технологии и киберсигурност

400

400

 

Компютърни системи и технологии

400

400

 

Софтуерно и компютърно инженерство

400

Няма задочна форма на обучение

5.6

Материали и материалознание

 
 

Технология на материалите и материалознание

400

400

5.13

Общо инженерство

   
 

Индустриален мениджмънт

400

400

 

Компютърен дизайн

400

Няма задочна форма на обучение

 

Техническа безопасност

400

Няма задочна форма на обучение