Състезателни изпити и балообразуване

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити и на оценките, които участват в образуването на бала

СПЕЦИАЛНОСТ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ ПО ИЗБОР

1.

АРКУС

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

2.

ЕЕ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

3.

ПАЕ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

4.

КСТ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

5.

СКИ

Р

математика/ОТП/ БЕЛ/география

6.

КТКС

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

7.

ДТТТ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

8.

КД

Р

математика/ОТП/ БЕЛ/география

9.

КТМ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

10.

М

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

11.

ИТГС

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

12.

ТММ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

13.

ИМ

Р/З

математика/ОТП/ БЕЛ/география

14.

ТБ

Р

математика/ОТП/ БЕЛ/география

15.

ПА

ЗП

математика/БЕЛ/География

16.

СУ

Р/ЗП

математика/ БЕЛ/география

17.

СД

Р/ЗП

 математика/ БЕЛ/география


* За специалност от № 1-14 балообразуването е както следва:

Сбор от:
- удвоената оценка от приемния изпит или от:

 • ДЗИ по БЕЛ от общообразователната подготовка;
 • ДЗИ върху профилирана подготовка по: БЕЛ; математика; физика и астрономия или география и икономика;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по: физика и астрономия или география и икономика, изучавани само в първи гимназиален етап;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по математика, изучавана в XI и XII клас;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по: БЕЛ; математика; физика и астрономия или география и икономика, положени преди 2022 г.;
 • задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование.

- оценката по математика от дипломата за средно образование;

- оценката по физика или български език и литература от дипломата за средно образование.

Максимален бал: 24.00

* За специалност от № 15-17 балообразуването е както следва:

Сбор от:
- удвоената оценка от приемния изпит или от:

 • ДЗИ по БЕЛ от общообразователната подготовка;
 • ДЗИ върху профилирана подготовка по: БЕЛ; математика; география и икономика; история и цивилизация или философски цикъл;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по: география и икономика; история и цивилизация или философски цикъл, изучавани само в първи гимназиален етап;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по математика, изучавана в XI и XII клас;
 • ДЗИ върху общообразователна подготовка по: БЕЛ; математика; география и икономика; история и цивилизация или философски цикъл, положени преди 2022 г.;
 • задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование.

- оценката по математика от дипломата за средно образование;

- оценката по български език и литература от дипломата за средно образование;

Максимален бал: 24.00


БЕЛ – български език и литература

ОТП – общотехническа подготовка

Р – редовна форма на обучение

З – задочна форма на обучение

ЗП - задочна платена форма на обучение