Календарен график за приемане на бакалаври

КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК

за приемане на студенти в Технически университет Габрово

за ОКС “бакалавър”  и ОКС „професионален бакалавър“

за учебната 2023-2024 г.

 

Видове дейности

Срокове

1

Приемане на кандидатстудентски документи

от 12.06. до 28.06.2023 г. /включително събота и неделя/

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- бълг. език и литература

- география

- математика

- общотехническа подготовка

 

01.07.2023 г.

01.07.2023 г.

02.07.2023 г.

02.07.2023 г.

3

Обявяване на резултатите от изпитите

до 04.07.2023 г.

4

Обявяване на резултатите от първо класи­ране

05.07.2023 г.

5

Записване след първо класиране

от 06.07. до 10.07.2023 г.

6

Обявяване на резултатите от второ класиране

11.07.2023 г.

7

Записване след второ класиране

­от 12.07. до 16.07.2023 г.

8

Обявяване на резултатите от трето класи­ране

17.07.2023 г.

9

Записване след трето класиране

от 18.07. до 23.07.2023 г.

10

Приемане на документи за попълване на

незаети места и записване

  

от 24.07.2023 г.

* В зависимост от епидемичната обстановка в страната изпитите ще се провеждат присъствено или online.