Обява за конкурси за избор на директори в ТУ-Габрово

Академичният съвет на Технически университет - Габрово обявява конкурси за избор на директори на:

 

Срокът за подаване на документите в служба “Деловодство” на участниците в конкурсите е до 16:00 часа на 31.08.2020 г.

 

Изборът на директори на ТК-Ловеч, на ДЕСО и на центровете се извършва по правила, приети от Академичния съвет.