26th International Conference on Ecological Truth and Environmental Research

Дата на провеждане: 12-15 June, at the Bor lake

Място на провеждане: Technical Faculty in Bor, University of Belgrade

Срок за подаване на заявки:

За повече информация: www.eco.tfbor.bg.ac.rs