Технически Университет Габрово обявява Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Глава V, чл. 51-54 от ППЗДС на недвижим имот - публична държавна собственост, стопанисван от ТУ-Габрово самостоятелен обект от сграда с идентификатор 14218.505.226.11.1, адрес на имота гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър № 47 ет.1 самостоятелен обект в сграда № 11, с идентификатор 14218.505.226 с площ 131,00 кв. /помещение, част от хале № 2 към УК2 на катедра Електроникаи следното движимо имущество:

 • Маси ученически двуместни- - 3бр.
 • Стол учебен тръбни крака -7бр.
 • Маса за учителя с шкаф - 1бр.
 • Класна дъска двукрила зелена- 1бр.
 • Шкаф 06А- 2бр.
 • Автомобилен стенд АУДИ А4- 1бр.
 • Ролетна врата 3140/3290- 1бр.
 • Решетки стационарни 1280/1600- 10бр.
 • Шкаф метален /от 2316/ -1бр.
 • Подемник двуколен 4. OT-AM- 6140 380V- 1 бр.
 • Кабинет 2609- бюро /функционално/ - 1бр.

Пълна документация заучастие можете да намерите тук.