Новини по програма Еразъм+

Технически университет – Габрово, инфoрмационен ден по програма ЕРАЗЪМ+

На 7 ноември в ТУ – Габрово се проведе Еразъм + Информационен ден, организиран от УЦМНПП в сътрудничество със Студентски съвет. Повече от 50 студенти и преподаватели се събраха, за да се запознаят с новостите по програма Еразъм+  и резултатите, постигнати досега от участниците на ТУ – Габрово. Впечатления и опит, натрупани от реализиране на студентски мобилности в европейски университети, споделиха Веселин Андреев от специалност “Компютърен дизайн в индустрията” и Инна Цанева от специалност “Публична администрация”.

Презентазия за Еразъм + Информационен ден може да намерите тук

 

Технически университет – Габрово се включи в инициативата „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays) чрез фотоизложба на тема „Моят Еразъм+“


ERASMUSDAYS 2018 ENИнициираното от Европейската комисия събитие „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays) на 12 и 13 октомври 2018 г. бе повод за Технически университет – Габрово да представи фотоизложба на тема „Моят Еразъм+“.

Изложбата включва споделени снимки и коментари на наши български и чуждестранни студенти, реализирали входящи или изходящи мобилности и акцентира върху ползите, положителните моменти и резултати от образователната мобилност и значението на Програма „Еразъм+“.

Галерията на участниците в „Моят Еразъм+“ е изложена в сградата на Ректората, етаж 2.

 

IMG 20181018 132607   IMG 20181018 124159    
IMG 20181018 151302   IMG 20181019 145837    

 

    

  

Прием на заявления по Еразъм+ 2018-2019

Нов прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2018/2019 година

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559

О Б Я В Я В А  

Нов прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2018/2019 година в партньорско чуждестранно висше училище.

Изисквания към заявителите:

  1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
  3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2018/2019 година.

Срок за подаване на заявленията: 14.12.2018 г. (стая 3209, сграда Ректорат)

За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=363&catid=63&lang=bg&Itemid=349

https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=98&catid=63&lang=bg&Itemid=349

Или на тел. 066/ 827 559, Надежда Пангелова,

Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав

Декларация – съгласие за предоставяне на лични данни

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.