Новини по програма Еразъм+

Приемане на документи за ЕРАЗЪМ студентска мобилност 2013/2014

Подаване на заявление за участие в студентски мобилности по програма "Еразъм" за учебната 2013/2014 г.

erasmus by kstoianova d66vzhn

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление;
  • академична справка (от факултетна канцелария);
  • копие на сертификат за чужд език (ако е приложимо).

Списък на одобрени студенти по програма ЕРАЗЪМ 2013/2014г.

След проведено заседание на Еразъм комисия към Технически Университет – Габрово следните студенти са одобрени за участие в програмата:

  1. Димитър Ивайлов Зашев – мобилност с цел практика
  2. Габриела Валентинова Петрова – мобилност с цел практика
  3. Тимослав Добринов Тодоров – мобилност с цел практика
  4. Момчил Петров Жеков – мобилност с цел обучение
  5. Алишен Айдън Юсеин – мобилност с цел обучение
  6. Гьокхан Айдън Юсеин - мобилност с цел практика
  7. Валерия Димитрова Димова – мобилност с цел обучение

Заявленията на студентите, които не са се явили на изпит по език, ще бъдат разгледани след полагане на съответните изпити. Датите на изпитите могат да уговорят с преподавателите от Департамент за езиково и специализирано обучение към ТУ-Габрово.

За повече информация:

инж. Калина Стоянова

Контактно лице по програма Еразъм

тел.: 066/801 511

Конкурс за участие на преподавателски и непреподавателски състав по програма „Еразъм”

Желаещите да проведат ЕРАЗЪМ преподавателска мобилност с цел преподаване и мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение в чуждестранно висше училище през академична 2013/2014 г., моля да представят до 25 Септември 2013г. в УЦМНПП заявление за участие, в което да посочат приемащото висше училище.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.