Проф. дтн инж. Йордан Т. Максимов

maximov
 

Роден на 03.10.1959 г в гр. Долна Оряховица.

Завършва машинно инженерство през 1985 г.

Защитава дисертация през 1990 г. за присъждане на научната степен "кандидат на техническите науки" (доктор).

Защитава дисертация през 2003 г. за присъждане на научнатастепен "доктор на техническите науки".

Доцент по механика (1995 г.).

Професор по механика (2004 г.).

Ръководител на лаборатория „Изпитания на металите”.

Главен редактор на списание „Journal of Technical University of Gabrovo”.

Член на Редакторския борд на международното научно списание Coupled Systems Mechanics.

Член на редакторския борд на украинските научни списания „Engineering, Energy, Transport AIC“ и „Vibrations in Engineering and Technology”.

Гост-професор за научни изследвания в университета в Anger, France.

Носител на златни медали на изложения за изобретения и иновации у нас и в чужбина (Brussels, 2011).

Рецензент в повече от 20 международни научни списания на Elsevier, SAGE, Springer и др., индексирани от Web of Science и Scopus.

Автор на над 170 научни статии у нас и чужбина (в списания на Elsevier, SAGE, Springer, Wiley); 16 книги; 2 монографии в чужбина; над 20 изобретения, защитени с патенти у нас и в чужбина (САЩ, Украйна, Русия).

Включен в: издания на Who's Who; както и в „International Biographical centre, Cambridge, England” – 2000 outstanding intellectuals of the 21st century. Personally nominated as the Cambrige blue book man of the year.

Удостоен със званието „Академик” на Академията на науките и висшето образование на Украйна (2013 г.).

Награден с медал за принос в развитието на науката от Президиума на Академията на науките и висшето образование на Украйна.

Преподавани дисциплини:

 • Теоретична Механика;
 • Съпротивление на материалите.

Научни интереси:

 • Механика на материалите
 • Повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкционни елементи;
 • CAE системи в механика на непрекъснатата среда

Някои публикации в списания с импакт фактор

 1. Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov YB, Ganev N, Drumeva DK. Improvement of surface integrity of CuAl8Fe3 bronze via diamond burnishing. Int J Adv Manuf Technol (2022) DOI: 10.1007/s00170-022-08664-9
 2. Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov YB, Ganev N, Capek J. Fatigue strength improvement in CuAl8Fe3 bronze via diamond burnishing. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng (2021) 43:569 DOI: 10.1007/s40430-021-03296-8
 3. Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Argirov YB. Improvement in wear resistance performance of CuAl8Fe3 single-phase aluminum bronze via slide diamond b J Mater Eng and Perform (2021). https://doi.org/10.1007/s11665-021-06389-6
 4. Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP,Dunchev VP, Argirov Y. B. Multi-objective optimization of internal diamond burnishing process. Materials and Manufacturing Processes (2021) DOI: 10.1080/10426914.2021.1981937
 5. Maximov JT, Duncheva GV, Dunchev VP, Anchev AP.Different strategies for finite element simulations of static mechanical surface treatment processes—a comparative analysis.J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. 43371 (2021). https://doi.org/10.1007/s40430-021-03085-3
 6. Dikova T, Maximov J, Todorov V, Georgiev G, Panov V. Optimization of Photopolymerization Process of Dental Composites. Processes. 2021; 9(5):779. https://doi.org/10.3390/pr9050779
 7. Duncheva GV, Maximov JT, Dunchev VP, Anchev AP, Atanasov TP.Improvement in Fatigue Performance of 2024-T3 Al Alloy Via Single Toroidal Roller Burnishing.Journal of Materials Engineering and Performance  30 (2021) 2256–2266 https://doi.org/10.1007/s11665-021-05535-4
 8. Duncheva GV, Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Atanasov TP, Capek J. Finite element and experimental study of the residual stresses in 2024-T3 Al alloy treated via single toroidal burnishing. J Braz Soc Mech Sci Eng (2021) DOI: 10.1007/s40430-020-02775-8
 9. Maximov JT, Duncheva GV, Anhev AP, Dunchev VP, Capec J. A cost-effective optimization approach for improving the fatigue strength of diamond-burnished steel components. J Braz Soc Mech Sci Eng (2020) DOI: 1007/s40430-020-02723-6
 10. Duncheva GV, Maximov JT, Dunchev VP, Anhev AP, Atanasov TP, Capec J. Single toroidal roller burnishing of 2024-T3 Al alloy implemented as mixed burnishing process. Int J Adv Manuf Technol (2020) DOI: 10.1007/s00170-020-06350-2
 11. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Slide burnishing versus deep rolling – a comparative analysis. J Adv Manuf Technol 110 (2020) 1923-1939
 12. Duncheva GV, Maximov JT, Ganev N, Anchev AP. Fatigue life enhancement of a D16AT aluminium alloy for aircraft components with fastener holes. Strength of Materials 52(1) (2020) 1-15.
 13. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP, Ichkova MD. Improvement in fatigue strength of 41Cr4 steel through slide diamond burnishing. J Braz Soc Mech Sci Eng (2020) 42:197 DOI: 10.1007/s40430-020-02276-8
 14. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Smoothing, deep or mixed diamond burnishing of low-alloy steel components – optimization procedures. J Adv Manuf Technol 106 (2020) 1917-1929
 15. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Ichkova MD. Slide burnishing – review and prospects. Int J Adv Manuf Technol 104 (2019) 785-801
 16. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Amudjev IM. New method and tool for increasing fatigue life of a large number of small fastener holes in 2024-T3 Al-alloy. J Braz Soc Mech Sci Eng (2019) DOI:10.1007/s40430-019-1709-8
 17. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Ganev N, Dunchev VP. Effect of cyclic hardening on fatigue performance of slide burnishing components made of low-alloy medium carbon steel. Fatigue Fract Eng Mater Struct 42(6) (2019) 1414-1425
 18. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP. A temperature-dependent, non-linear kinematic/isotropic hardening material constitutive model of the surface layer of 37Cr4 steel subjected to slide burnishing. Arabian Journal for Science and Engineering 44(6) (2019) 5851-5862
 19. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Crack resistance enhancement of joint bar holes by slide diamond burnishing using new tool equipment. J Adv Manuf Technol 102 (2019) 3151-3164
 20. Maximov JT, Anchev AP, Duncheva GV, Ganev N, Selimov KF, Dunchev VP. Impact of slide diamond burnishing additional parameters on fatigue behaviour of 2024-T3 Al alloy. Fatigue Fract Eng Mater Struct 42(1) (2019) 363-373
 21. Maximov JT, Dunchev VP. Investigation of dynamic response of “bridge girder – telpher – load” crane system due to telpher motion. Coupled Systems Mechanics 7(4) (2018) 485-507.
 22. Maximov, J.T., Duncheva, G.V., Anchev, A.P., Ganev, N., Amudjev, I.M., Dunchev, V.P. Effect of slide burnishing method on the surface integrity of AISI 316Ti chromium-nickel steel. J Braz Soc Mech Sci Eng (2018) 40: 194. https://doi.org/10.1007/s40430-018-1135-3
 23. Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Ganev N, Duncheva GV, Selimov KF. Effect of slide burnishing basic parameters on fatigue performance of 2024-T3 high-strength aluminium allo Fatigue Fract Eng Mater Struct 40(11) (2017) 1893-1904.
 24. Maximov J.T. ,  Anchev A.P.,  Duncheva G.V., Ganev N.,   Selimov K.F. Influence of the process parameters on the surface roughness, micro-hardness, and residual stresses in slide burnishing of high-strength aluminum alloys. J Braz Soc Mech Sci Eng 39(8) (2017) 3067-3078.
 25. Duncheva G.V., MaximovJ.T., Ganev N. A new conception for enhancement of fatigue life of large number of fastener holes in aircraft structures. Fatigue Fract Eng Mater Struct 40(2) (2017) 176-189.
 26. Maximov JT, Duncheva GV, Amudjev IM, Anchev AP, Ganev N. A new approach for pre-stressing of rail-end-bolt holes. IMechE, Part C: J. Mechanical Engineering Science 231 (12) (2017) 2284-2290
 27. Maximov JT, Anchev AP, Duncheva GV. Modeling of the friction in tool-workpiece system in diamond burnishing process. Coupled Systems Mechanics 4 (4) (2015) 279-295.
 28. Duncheva GV, MaximovJT, Ganev N, Ivanova M. Fatigue life enhancemenet of welded stiffened S355 steel plates with noncircular openings. J Const Steel Res 112 (2015) 93-107.
 29. Maximov J. T. A new approach to modeling the dynamic response of Bernoulli-Euler beam under moving load. Coupled System Mechanics 3(3) (2014) 247-265.
 30. Maximov J.T., Duncheva G.V., Anchev A.P., Amudjev I.M., Kuzmanov V.T. Enhancement of fatigue life of rail-end-bolt holes by slide diamond burnishing. Engineering Solid Mechanics 2(4) (2014) 247-264.
 31. Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P. An approach to modeling time-depending creep and residual stress relaxation around cold worked hoels in aluminium alloys at room temperature. Eng Fail Anal 45 (2014) 1-14.
 32. Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Modelling of strain hardening behaviour of 2024T3 aluminium alloy at room and high temperatures. Comput Mater Sci 83 (2014) 381-393.
 33. Maximov J. T., Duncheva G. V., Ganev N., Amudjev M. Modeling of Residual Stress Distribution around Fastener Holes in Thin Plates after Symmetric Cold Expansion. J Braz Soc Mech Sci Eng 36(2) (2014) 355-369.
 34. Maximov J. T., Duncheva G. V., Amudjev M. A novel method and tool which enhance the Fatigue life of structural components with fastener holes. Eng Fail Anal 31 (2013) 132-143.
 35. Duncheva G. V., Maximov J. T. A new approach to enhancemenet of fatigue life of rail-end-bolt holes. Eng Fail Anal 29 (2013) 167-179.
 36. Maximov J. T., Duncheva G. V., Ganev N. Enhancement of fatigue life of net section in fitted bolt connections. J Const Steel Res 74 (2012) 37-48.
 37. Maximov J. T., Duncheva G. V., Amudjev I. M., Kuzmanov T. V. Modelling the power parameters of the spherical motion burnishing. Proc IMechE Part C: J Mechanical Engineering Science 226(2) (2012) 498-510.
 38. Maximov J. T., Duncheva G. V. Finite Element Analysis and optimization of spherical motion burnishing of low-alloy steel. Proc IMechE Part C: J Mechanical Engineering Science 226(1) (2012) 161-176.
 39. Maximov J. T., G. V. Duncheva, I. M. Amudjev, K. K. Krumov, T. V. Kuzmanov. A new single-roller burnishing technique decreasing roughness obtained. J Mater Sci Eng Adv Technol 2 (2) (2010) 177-202.
 40. Maximov JT. Thermodynamic optimization of mechanical systems with dissipative processes. Int J Mech Sci 48 (1) (2006) 62-74.
 41. Maximov JT, Kuzmanov TV, Duncheva GV, Ganev N. Spherical motion burnishing implemented on lathes. Int J Mach Tools Manuf 49 (11) (2009) 824-831.
 42. Maximov JT, Duncheva GV. A new 3D finite element model of the spherical mandrelling process. Finite Elements in Analysis and Design 44 (6-7) (2008) 372-382.
 43. Maximov JT, Duncheva GV, Kuzmanov TV. Modelling of hardening behaviour of cold expanded holes in medium carbon steel. J Const Steel Res 2008;64(3):261-267.
 44. Maximov JT, Duncheva GV, Ganev N, Bakalova TN. The benefit from adequate finite element simulation of the cold hole expansion process. Eng Fail Anal 2009;16(1):503-511.
 45. Maximov JT, Duncheva GV, Mitev IN. Modelling of residual stress relaxation around cold expanded holes in carbon steel. J Const Steel Res 2009;65(4):909-917.
 46. Maximov J. T., Kuzmanov T. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Finite element analysis of spherical mandrelling process of holes with cracks. J Mater Proces Technol 171 (3) (2006) 459-466.
 47. Maximov J. T. A new method of manufacture of hypocycloidal polygon shaft joints. J Mater Proces Technol 166 (2005) 144-149.
 48. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M.R. Finite Element Modelling for a Beam on the Winckler’s Type Base with Variable Rigidity. Siberian Journal of Numerical Mathematics (1) 2005 23-30.
 49. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M.R. Modelling of the elastic line for twist drill with straight shank fixed in three-jaw chuck. Lecture Notes in Computer Science 3401 (2004) 116-124.
 50. Maximov J. T. Finite element analysis of the spherical mandrelling process of cylindrical holes. Finite Elements in Analysis and Design. 40 (9-10) (2004) 1217-1232.
 51. Maximov J. T., Kalchev G. M. Modelling of spherical mandrelling manufacturing resistance. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 44 (1) (2004) 95-100.
 52. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M.R. Finite Element Method for Plates with Dynamic Loads. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 2179, 2001, pp. 445-453.
 53. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M.R. Two Approaches to the Finite Element Analysis of the Stiffened Plates. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 2542, 2003, pp. 353-362.
 54. Maximov J. T. Thermodynamic Optimization of Cold Expansion of Holes by means of Spherical Mandrelling. International Journal of Vehicle Design, 39 (1-2) (2005) 38-50.
 55. Maximov JT. Forming of Cross-profile Holes by Adding Rotations round Coplanar Axes. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 42 (3) (2002) 313-320.
 56. Maximov JT. Optimization Method for Metal-forming Processes. Energy 27(7) (2002) 675-701.
 57. Maximov JT. Spherical Mandrelling Method Implementation on Conventional Machine Tools. International Journal of Machine Tools and Manufacture 42(12) (2002) 1315-1325.
 58. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M. R. Finite element method for calculation of dynamic stresses in the continuous beam on elastic support. Siberian Journal of Numerical Mathematics 2 (6) (2003) 113-124.
 59. Maximov J. T., Anchev A. P. Modelling of residual stress field in spherical mandrellig. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 43 (12) (2003) 1241-1251Монографии в чужбина

Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP. Fatigue Life Increase of 2024-T3 Aluminium Alloy by Slide Burnishing. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2017.

Maximov JT. Spherical motion burnishing, in: Nonconventional Finishing Technologies. Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw, 2013.

Под ръководството на проф. дтн Йордан Максимов са защитили дисертации както следва:

1. д-р инж. Георги Михайлов Калчев - 2005

2. проф. дн инж. Галя Великова Дунчева – 2006

3. доц. д-р инж. Ангел Петров Aнчев – 2006

4. гл. ас. д-р инж. Мариана Димитрова Ичкова – 2008

5. доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев – 2009

6. доц. д-р инж. Георги Милков Левичаров – 2011

7. гл. ас. д-р инж. Петър Начев Ненчев – 2011

8. гл. ас. д-р инж. Калин Красимиров Крумов – 2011

9. гл. ас. д-р инж. Владимир Петров Дунчев – 2015

10. д-р инж. Велизар Тодоров Кузманов – 2015

11. д-р инж. Добри Иванов Петков – 2018

12. д-р инж. Кенан Фариев Селимов - 2019