Еразъм офис

ERASUM

doc RusanovaУважаеми студенти,

Еразъм офисът на Технически университет-Габрово има за цел да популяризира и насърчава студентската, докторантската и преподавателската мобилност.

„Еразъм +” е програма на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021-2027 г. Програмата има за цел да насърчи полезните взаимодействия, да премахне изкуствените граници между отделните участници, да стимулира нови идеи, да поощри нови форми на сътрудничество. Програмата Еразъм + е изключително привлекателна за студентите от ЕС, защото осигурява достъп до други европейски висши образователни системи, без заплащане на академични такси и пълно академично признаване на периода на обучение.

Като студенти на Технически университет-Габрово Вие имате възможност както да се обучавате в чуждестранен партньорски университет, така и да проведете практика във фирма или организация в чужбина.

Обучението и практиката в чужбина ще Ви донесат много предимства. Вие ще имате възможност да опознаете други култури и страни, да подобрите професионалните си умения,  да придобиете компетентности, търсени на пазара на труда и да усъвършенствате чуждоезиковите си познания.

 За периода на обучение и/или практика във висшите училища по програмата Еразъм +:

  • не заплащате такси за обучение, за полагане на изпити, за ползване на лаборатории и библиотеки;
  • получавате Еразъм стипендия;
  • постигнатите резултати от обучението ще бъдат признати след завръщането Ви в България.

Отговор на всички Ваши въпроси може да получите в Университетския център за международни и национални програми и проекти. Очакваме Ви!

 

Доц. д-р Лиляна Русанова

Еразъм институционален координатор