Активно учене в интернационална инженерна среда (ALIEN)

Програма: Еразъм+

Ключова дейност: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Проект: 586297-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

Начало: 2017

Край: 2020

EU Grant:   EU Grant за ТУ-Габрово: 36 205.00 EUR

Уеб сайт на проекта: http://projectalien.eu/ 

 

Координатор: Университет Тесалия (Гърция)

Партньори:

 • Instituto Politécnico do Porto;
 • University of Central Lancashire;
 • Tallinn University;
 • Technical University of Gabrovo;
 • University of Malaya;
 • Universiti Tenaga Nasional;
 • Isra University Pakistan;
 • Hanoi University;
 • Viet Nam National University - Ho Chi Minh City;
 • Hanoi University of Science and Technology;
 • University of Battambang;
 • Institute of Technology of Cambodia;
 • Meanchey University, Institute of Engineering;
 • Tribhuvan University;
 • Kathmandu University.

 

Контактно лице: Цветелина Петрова

 

Кратка анотация

 Активното учене е процес, в който студентите са ангажирани с дейности, които насърчават уменията за учене като анализиране, синтезиране и оценяване на информация. Ученето чрез проекти и решаване на проблеми (акроним УПРП) е методология, активно насочена към обучаемия, с помощта на която студентите развиват умения за решаване на проблем, базиран на реална ситуация.
Инженерните науки са една от сферите, в които УПРП се е доказал като работещ метод. Според редици проучвания ползите от УПРП за студентите в инженерни специалности са следните: креативно мислене, стратегии за решаване на проблеми, вътрешна мотивация, екипна работа, комуникационни умения, предприемачески умения. От инженерна гледна точка УПРП би трябвало да играе важна роля, тъй като иновационната дейност и решаването на реални индустриални проблеми се базира на интердисциплинарни познания и сътрудничество.
Игровите и симулационните среди са отлични инструменти за учене, тъй като те могат да копират реален контекст или да предоставят обучителни ситуации, произтичащи от специфични обстоятелства, като същевременно се поддържа мотивацията за учене на играча. Комбинирането на УПРП, игри, симулации и виртуална среда създава Виртуална среда за учене (ВСУ), в която „дигиталното” поколение се чувства комфортно, тъй като е „потопено” в новите технологии, може да комуникира и бъде активно.
Целта на проекта Активно учене в интернационална инженерна среда (ALIEN) е да създаде методология за активно учене, базирана на УПРП (проект/проблем), подкрепена от симулатори и игри с цел създаване на ситуации от реалния живот, свързани с инженерните науки. Тази платформа ще стимулира ученето на студентите в инженерните специалности.