Семестриални такси за обучение по държавна поръчка на новоприети студенти

Учебна 2020-2021 г.

Шифър

Професионално направление, специалност

Редовна форма на обучение

Задочна форма на обучение

3.4

Социални дейности

 

 

 

Социални дейности I-ви курс

350

Няма прием по държавна поръчка

3.7

Администрация и управление

 

 

 

Стопанско управление I-ви курс

335

Няма прием по държавна поръчка

5.1

Машинно инженерство

 

 

 

Компютърни технологии в машиностроенето I-ви курс

375

375

 

Мехатроника I-ви курс

375

375

 

Индустриални топлинни и газови системи I-ви курс

375

375

 

Дизайн, техника и технологии в текстила I-ви курс

Няма редовна форма на обучение

375

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

 

 

 

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи I-ви курс

375

375

 

Електроенергетика и електрообзавеждане I-ви курс

375

375

 

Промишлена и автомобилна електроника I-ви курс

375

375

5.3

Комуникационна и компютърна техника 

 

 

 

Комуникационни технологии и киберсигурност I-ви курс

375

375

 

Компютърни системи и технологии I-ви курс

375

375

 

Софтуерно и компютърно инженерство I-ви курс

375

Няма задочна форма на обучение

5.6

Материали и материалознание

 

 

Технология на материалите и материалознание I-ви курс

В съответствие с Постановление на МС обучението е без семестриална такса през целия курс на обучение

5.13

Общо инженерство

 

 

 

Индустриален мениджмънт I-ви курс

375

375

 

Дигитална администрация I-ви курс

375

375

 

Компютърен дизайн I-ви курс

375

Няма задочна форма на обучение

 

Техническа безопасност I-ви курс

375

Няма задочна форма на обучение