Технически колеж-Ловеч традиционно организира и провежда регулярни срещи с представители на фирми-партньори и бенефициенти в областта на професионалните направления

         Технически колеж-Ловеч традиционно организира и провежда регулярни срещи с представители на фирми-партньори и бенефициенти в областта на професионалните направления и специалности, които са: „Автомобилна мехатроника“, „Електротехника“, „Компютърни системи и технологии“,        „Текстилна техника и технологии“.

     На 17 май в Аулата на Технически колеж- Ловеч се проведе фирмен семинар с участието на няколко фирми и институции. Целта на семинара бе в две насоки:

     1. Студентите да се срещнат и запознаят с работодатели и мениджъри на развойна, проектантска и производствена дейност.

     2. Фирмите, потребители на кадри, да установят личен контакт със студентите, обучавани в специалността на тяхната сфера на работа.                                                                                                                                    

Представители на Министерството на отбраната(Военна академия) направиха презентация относно състоянието и тенденциите в криптографията и изкуствения интелект.

Фирма SICO- Solar, София, представи пред студентите подробна информация за възобновяемите енергийни източници и фотосоларните системи. Фирма Solar Project презентира своето производство на фотоволтаични централи и хибридни системи за електрозахранване.

Проведени бяха лични срещи и дискусии между двете страни в семинара- студенти и работодатели. Обсъдиха се възможностите на колежа, като обучаваща институция да бъде партньор и посредник за успешната реализация на завършващите студенти в дейността на фирмите, партньорите и потребителите на кадри.

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black