Game Based Language Learning – GABALL

Програма: Учене през целия живот

Номер на проекта: 531327-LLP-1-2012-1-PT-KA2-KA2MP

Контактно лице: Ирена Рашкова

Партньори:

  • Instituto Superior de Engenharia do Porto(ISEP), Portugal
  • Virtual Campus LDA, Portugal
  • Технически Университет - Габрово(TUG), България
  • Kaunas University of Technology(KUT), Lithuania
  • INVESLAN, Spain
  • Hellenic Regional Development Center (HRDC), Greece

Кратка анотация на проекта

Настоящата финансова криза, започнала през 2008г., подсилва спешната необходимост за фирмите да интернационализират своя бизнес. Комуникационните умения са не само необходими за покачване на продажбите и маркетинга, но са нужни и за интеграцията на квалифицирана, мултикултурна визия, която позволява на компаниите изграждането на стратегически и трайни бизнес отношения.

За тази цел е особено важно да се изберат иновативни инструменти за самостоятелно учене в личната и професионална среда за развитие, които позволяват гъвкаво и интерактивно учене, и повече реални и предизвикателни ситуации, пред които служителите се изправят или биха се изправили в процеса на интернационализация.

За да се направи това е изключително важно да се насърчава и подкрепя развитието на иновативни ИКТ, услуги, педагогически методи и практики за учене през целия живот и повишаване на качеството и привлекателността на системите за обучение, с цел да се допринесе за непрекъснатото подобряване на качеството на услугите, предоставяни от пазара на професионалното образование и обучение. Някой от основните причини използването на видео игри за обучение да е толкова високо ефективно са: те са мотивиращи, кооперативни и отговарят на образователните цели, позволяват разиграването на проблемни ситуации, прилагането на концепции в практически ситуации, те подтикват изразяването и културното самосъзнаване и уважение към другите, работата в екип и съвместното учене.

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black