Новини
Конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания ПДФ Печат Е-мейл

Съгласно Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г.се открива конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания.

Заявките за участие в конкурса да се подготвят в съответствие със Системата за организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научни изследвания, да бъдат публикувани в Web-базираната информационна система на електронен адрес www.nis.tugab.bg и разпечатани на хартиен носител, подписани от Ръководителя и членовете на колектива, и да се представят до 17.00 часа на 13.02.2017 г. при сътрудник на Зам.-ректори.

Заявки, които не са представени в посочения срок или не са оформени съгласно изискванията, както и несъдържащите подробна обосновка за изразходване на средствата, да не се допускат до конкурса.

Заповед на Ректора (корекция).

 

 
Документи за асоцирани партньори по проект "Създаване на Център за компетентност по “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” ПДФ Печат Е-мейл

Последно променен на Сряда, 14 Декември 2016 16:42
 
Покана за определяне на Асоциирани партньори по проект Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" ПДФ Печат Е-мейл

П О К А Н А (актуализирана)

към физически и юридически лица и техни обединения

за определяне на Асоциирани партньори по проект Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

 

Във връзка с подготовка на проект изграждане и развитие на Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в областта на мехатроника и чисти технологии, по процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

От името на партньорите в проекта, се канят да участват в избора на Асоциирани партньори, по смисъла на § 1, т. 1 от ПМС №162/2016 г.  всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проект в областта на мехатроника и чисти технологии, и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Лицата  и техните представители трябва да отговарят на критериите по т.12.3 от Насоките за кандидатсване по процедурата.

Срокът, за подаване на писмените заявления, се удължава до 17 часа на 15 декември 2016 г. на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Към заявлението следва да се приложат:

1)Декларация(относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор) Приложение IIа

2) Документи необходими за оценка на проекта - Приложение 1

 

Насоки за кандидатстване

Център за компетентност ИМЕЕСТ

 

 

Документите за участие  и представянето на проекта за център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" са публикувани на следните интернет адреси:

www.tugab.bg  - Технически университет - Габрово

www.tu-sofia.bg- Технически университет - София

www.tu-plovdiv.bg - Технически университет – София, филиал Пловдив

 

 
Достъп до предоставени от МОН аналитичните ресурси ПДФ Печат Е-мейл

Достъп до предоставени от МОН аналитичните ресурси, свързани с реферативните и наукометрични бази данни и достъпни чрез:

http://scival.com (свързана със SCOPUS) и https://incites.thomsonreuters.com (свързана с Web of Knowledge)

 

Аналитичните инструменти позволяват осъществяването на различни сравнителни анализи по държави, организации, учени, научни области, международно сътрудничество, брой и % публикации в топ 10% (и топ 1%) най-цитирани публикации в света, както и много други.

За да правите анализи е необходимо да извършите първоначална регистрация, ползвайки служебния си електронен адрес за “user name”. Това ще ви позволи и отдалечен достъп чрез мобилни устройства до платформите.

 
Еразъм+ Ден в Технически университет-Габрово ПДФ Печат Е-мейл

На 8 Ноември 2016г. в ТУ-Габрово се проведе информационен Еразъм+ Ден. Представена беше Презентация за същността, целите и дейностите на програмата Еразъм+, възможностите, които дава на участниците, ползите и придобивките от включването в нея. Личен опит споделиха бивши Еразъм студенти.


 

 
Проф. дтн Камен Димов Велев с орден „Св. Св. Кирил и Методий” I ст. ПДФ Печат Е-мейл

Проф. дтн Камен Димов Велев,

гост преподавател в катедра „АИУТ”, е

награден от Президента Росен Плевнелиев

 с орден „Св. Св. Кирил и Методий” Iст.

 
ПДФ Печат Е-мейл

Стипендия на StudyWithoutBorders– за обучение за магистърска степен във Великобритания.

На вниманието на всички желаещи да запишат магистърски курс във Великобритания през 2017 година,  платформата StudyWithoutBordersобявява стипендия от 5 000£ за обучение на дипломиращи се студенти. Главното изискване е представянето на есе на английски език за града или мястото, където кандидата би желал да следва, или вече е следвал.  Повече за условията на кандидатстване:

http://study-without-borders.us14.list-manage.com/track/click?u=e9ece2129218ffde48397f83e&id=58c16783cc&e=954e0f45de

www.study-without-borders.com/scholarships

Срокът е до 18.11.2016г. включително!

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon