Технически колеж – Ловеч обявява конкурс за заемане на длъжността „Ръководител катедра Машиностроене, компютърни системи и електротехника” ПДФ Печат Е-мейл

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

1.      Да са хабилитирани в съответните научни или професионални направления на катедрата, работещи по основен  трудов договор с ТУ-Габрово;

2.      Към датата на избора да не са навършили 65 годишна възраст;

3.      Да не са осъждани с влязла в сила присъда за лишаване от свобода или да им е отнето научното звание или научната степен;

4.      Да не са съдействали за уронване престижа на ТУ-Габрово;

5.      Да са изявили писмено съгласието си за участие в избора.

 

Кандидатите представят в деловодството на ТК-Ловеч, най-късно в срок до 16,00 часа на 31.03.2017 г. следните документи:

1.      Заявление до Директора на ТК-Ловеч  за участие в конкурса;

2.      Кратка биографична справка;

3.      Основни положения за мандатната програма на кандидата (до две машинописни страници);

4.      Писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност по чл.76 от Правилника за дейността на Техничесски университет – Габрово.

 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon