Прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016/2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Обяви по ЗРАС - Прием на докторанти

Технически университет-Габровона основание Решение на МС № 328 от 3 май 2016 г. преобявява конкурс за редовна и задочна докторантура за учебната 2016/2017г. по следните специалности:

 

Редовна докторантура:

 • професионално направление 5.1 Машинно инженерство:
 • Технология на машиностроенето – два броя;
 • Машинознание и машинни елементи – един брой;
 • Строителна механика и съпротивление на материалите – един брой;
 • професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика:
 • Електронизация – един брой;
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане – един брой;
 • професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника:
 • Компютърни системи, комплекси и мрежи – два броя;
 • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой;
 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – два броя;
 • професионално направление 5.4 Енергетика:
 • Промишлена топлотехника – един брой;

 

Задочна докторантура:

 • професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника:
 • Комуникационни мрежи и системи – един брой;
 • Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой;

 

Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” и приложенията към тях.

Срок за подаване на документи:2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

За справки:Технически университет-Габрово, гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, отдел „Научно развитие”, тел: 066/827-238.

 

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 14от 10.02.2017 г.

Последно променен на Четвъртък, 23 Март 2017 11:35
 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon